Pizzas au pesto

Retour au menu principal Pizzas

EN SALLE A EMPORTER
Quatre parfums
Tomate, mozzarella, saumon, tomates fraîches, oignons, pesto
 15,50€ 11,50€
Pesto
Tomate, mozzarella, pesto, tomates fraîches, parmesan
 12,50€ 8,50€
Genovese
Tomate, mozzarella, champignons, porchetta, pesto
 13,50€ 9,00€